Home - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Piast"
 

2014-04-09

Spółdzielnia SM Piast ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie ekspertyzy technicznej oraz dokumentacji projektowej na termomodernizację i remont budynku przy ul. Balonowej 11-19 i Drzewieckiego 58-64 we Wrocławiu.

 

 

2014-03-31

Spółdzielnia SM Piast ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie ekspertyzy technicznej oraz dokumentacji projektowej na termomodernizację i remont budynku przy ulicy Balonowej 1-9
i Horbaczewskiego 65-73 we Wrocławiu.

 

2014-03-31

Spółdzielnia SM Piast ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie ekspertyzy technicznej oraz dokumentacji projektowej na termomodernizację i remont budynku przy ulicy Szybowcowej 22-26 i Drzewieckiego 4-12 we Wrocławiu.

 

2014-03-25

Spółdzielnia SM Piast ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie nawierzchi utwardzonej z płyt ażuroych wraz z posypką  na istniejącej podbudowie przy ul. Bajana osiedlu Kosmonautów we wrocławiu.

 

2014-03-20

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piast" ogłasza przetarg na wykonywanie w 2014 r. koszenia trawy w osiedlach Śródmieście, Kosmonautów.


2014-03-14

Spółdzielnia SM Piast ogłasza ponowny przetarg nieograniczony na wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych - pięcioletnie kontrole w branży konstrukcyjno-budowlanej, instalacji elektrycznych i odgromowych oraz rocznych przeglądów instalacji gazowych i przewodów kominowych wraz z niezbędnymi robotami do wykonania w zasobach SM Piast we wrocławiu.

 

2014-03-07

Spółdzielnia SM Piast ogłasza przetarg  na wykonanie wymiany  pionów i poziomów zimnej wody, ciepłej wody cyrkulacji ciepłej wody w budynkach:
- przy ul. Horbaczewskiego 65-73, ul. Balonowa 1-5;
- przy ul. Balonowej 15-19, ul. Drzewieckiego 64, 58-60;
- przy ul. Drzewieckiego 43-57;
- przy ul. Bystrzycka 91-93, ul. Hynka 2, 6-12;
w osiedlu Kosmonautów  we Wrocławiu.

 

2014-02-26

Spółdzielnia SM Piast ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż turbowentylatorów na budynki przy ul. Bulwar Ikara 10-20, 11-17, 21-31, 24-30 we Wrocławiu

 

2014-02-19

Spółdzielnia SM Piast ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie nawierzchi utwardzonej z kostki  ażurowej  na osiedlu Kosmonautów we wrocławiu.

 

2014-02-06

W menu Dokumenty->Dokumenty pojawiły się terminy odczytu podzielników ciepła za rok 2013 ( 2-gi termin )

 

2014-01-14

Spółdzielnia SM "Piast" ogłasza przetarg na wykonanie pionów i poziomów zimnej wody, ciepłej wody i cyrkulacji ciepłej wody w budynku przy ul. Drzewieckiego 24 na Osiedlu Kosmonautów we Wrocławiu.

Celem przystąpienia do przetargu w terminie do 24.01.2014 r. do godziny 13 należy wpłacić wadium w wysokości
20 000,00 złotych. Forma przekazania wadium - przelew na konto Zamawiającego PKO BP III O/Wrocław 55 1020 5242 0000 2702 0018 0521 .
Wadium zostanie zwrócone wszystkim oferentom po wyborze Wykonawcy robót i podpisaniu przez niergo umowy, najpóźniej do 28 lutego 2014 r.

 

2013-12-24

W menu Dokumenty->Dokumenty pojawiły się terminy odczytu podzielników ciepła oraz taryfy dla ciepła 
KOGENERACJA oraz FORTUM

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Piast" informuje, że w związku ze zmianą siedziby i brakiem odpowiednich warunków technicznych związanych z bezpieczeństwem przyjmowania i przechowywania środków pieniężnych, wpłaty gotówkowe do kasy w siedzibie przy Bulwarze Ikara 10 B nie będą przyjmowane.

Opłaty eksploatacyjne można opłacać m. in. w oddziałach PKO BP S.A.

 

                                                           Za utrudnienia przepraszamy.


 

Uwaga!

W zakładce  Walne Zgromadzenie->WZ 2013 pojawiło się zawiadomienie o przeprowadzeniu Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni w grudniu br. wraz z informacją o porządku obrad WZ

 

 

Spółdzielnia SM "Piast" ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację i remont budynków przy placu Grunwaldzkimi 4, 6A, 8, 10, 16  i  ul Curie-Skłodowskiej 15 we Wrocławiu
Uwaga!
W powyższym przetargu omyłkowo podano błędną wielkosć wadium.
Jest : 50 000,00 zł, powinno być 5 000,00 zł.
Za pomyłkę serdecznie przepraszamy
.

Do w/w przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej pojawiły się odpowiedzi na pytania

 

 

Spółdzielnia SM "Piast" ogłasza przetarg nieograniczony na dokończenie robót termomodernizacyjnych
i remontowych w budynku przy ul. Jerzego Bajana 14-24  we Wrocławiu

 

Pojawił się nowy Regulamin rozliczeń kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi SM Piast (wraz z załącznikami)

 

W menu Dokumenty->Formularze dodano tzw. "Deklaracje śmieciowe", potrzebne do ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

SM "Piast" oferuje pawilony i lokale do wynajęcia.

Szczegóły dostępne są w menu Do wynajęcia lokale użytkowe.

 


Walne Zgromadzenie 2013 - Osiedle "Śródmiescie" i grupa Członków Oczekujących, Osiedle Kosmonautów III oraz Osiedle Kosmonautów V

 

 

Wymiana i montaż pierwotny wodomierzy - najnowsza informacja

 

 

PROGRAM NAPRAWCZY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PIAST WE WROCŁAWIU

 

 

Oszczędne używanie ciepła

 

 

Apel o pomoc!
Drodzy lokatorzy.
Czy ktoś z Państwa mógłby pomóc Dawidowi w żmudnej i kosztownej rehabilitacji? Po wielu latach walki rodzina już nie ma wystarczających funduszy na ten cel.

Dziękujemy.
Rodzice