Ponowny przetarg na lokal mieszkalny przy ul. Bystrzyckiej 97/17 - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Piast"
 
 
Ponowny przetarg na lokal mieszkalny przy ul. Bystrzyckiej 97/17
 

2014-07-23

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

LOKAL MIESZKALNY PRZY ULICY

BYSTRZYCKIEJ 97/17

 

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piast" we Wrocławiu informuje, że w dniu 12 sierpnia 2014 r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Bulwar Ikara 10B we Wrocławiu odbędzie się przetarg (licytacja) na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ul. Bystrzyckiej 97/17 we Wrocławiu, położonego na V piętrze budynku.

Lokal ten jest wolny od osób i rzeczy. Wyżej wymieniony lokal mieszkalny posiada powierzchnię użytkową 62,90m2
(3 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, przedpokój)
i pomieszczeniem przynależnym do tego lokalu jest piwnica o powierzchni 2,00 m2. Z prawem tym wiąże się udział w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu, który wynosi 44/10000 części.

Cena wywoławcza w przetargu wynosi 243.570,60 zł. Wadium wynosi 12.178,53 zł i należy je wpłacić do dnia 11  sierpnia 2014r. na konto Spółdzielni: PKO BP III O/Wrocław 55 1020 5242 0000 2702 0018 0521.

 

Minimalna kwota postąpienia wynosi 1.000,00 zł. Kwotę wymaganą do wpłaty po licytacji oraz kwotę 729,47 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu, w części przypadającej na przedmiotowe mieszkanie, należy wpłacić nie później niż w ciągu 30 dni od daty przetargu. Całość opłat notarialnych związanych z przeniesieniem własności lokalu ponosi jego nabywca w dniu podpisania umowy notarialnej ustanowienia odrębnej własności w kancelarii notarialnej.

 

Przetarg odbędzie się w następujących 2 etapach:

I ETAP o godz. 1000 - biorą udział członkowie oczekujący SM „Piast" we Wrocławiu.                 

 

W przypadku niedojścia do przetargu dla członków oczekujących

II ETAP o godz. 1100 - może wziąć udział każda osoba fizyczna i prawna.

 


Warunkiem przystąpienia do przetargu w I etapie jest:

- okazanie dowodu wpłaty wadium, okazanie dowodu osobistego,

- złożenie oświadczenia przez członków oczekujących Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast"  we Wrocławiu, iż nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłaszają gotowość zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności tego lokalu. Warunkiem przeniesienia odrębnej własności lokalu na takiego członka (I etap przetargu) jest wpłata wartości rynkowej lokalu nie później niż 30  dni od daty przetargu oraz kosztów notarialnych i wieczystoksięgowych w dniu podpisania aktu notarialnego ustanowienia odrębnej własności lokalu bezpośrednio w kancelarii notarialnej.

 

 Warunkiem przystąpienia do przetargu w II etapie jest:

- okazanie dowodu wpłaty wadium, okazanie dowodu osobistego,

- złożenie oświadczenia o gotowości przystąpienia do Spółdzielni,

- w przypadku osoby prawnej należy również dostarczyć aktualny wypis z KRS.

 

Warunkiem zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu z osobą, która wygra przetarg w II etapie jest wpłata nie później niż 30 dni od daty przetargu wylicytowanej kwoty oraz kosztów notarialnych i wieczystoksięgowych w dniu podpisania aktu notarialnego ustanowienia odrębnej własności lokalu bezpośrednio w kancelarii notarialnej.

Wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 11 sierpnia 2014r. w biurze Spółdzielni przy ul. Bulwar Ikara 10B we Wrocławiu pokój nr 113.

 

Lokal będzie postawiony do dyspozycji osoby, która wygra przetarg w terminie do 7 dni od daty przetargu, a wydanie lokalu nastąpi w terminie 3 dni roboczych od wpływu na konto Spółdzielni całości środków finansowych.

Natomiast w terminie do 90 dni od daty przetargu Spółdzielnia będzie gotowa do zawarcia umowy notarialnej ustanowienia odrębnej własności lokalu.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

Przetarg odbędzie się na warunkach obowiązujących dla lokali mieszkalnych, regulamin dostępny jest w biurze Spółdzielni przy ul. Bulwar Ikara 10B we Wrocławiu pokój nr 113.

 

Informacji w sprawie przetargu udziela dział mieszkaniowy Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast" we Wrocławiu przy ul. Bulwar Ikara 10B, pok. 113, nr telefonu: 71/32-57-224. Oglądanie lokalu jest możliwe po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z Administracją Osiedla nr telefonu: 71/351-95-06.