Przetarg na mieszkania Drzewieckiego 46/2 i 38e/3 oraz Hynka 10/4 - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Piast"
 
 
Przetarg na mieszkania Drzewieckiego 46/2 i 38e/3 oraz Hynka 10/4
 

                                                                                                                                                                                                                                                

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA MIESZKANIA PRZY

 

                         1. ul.  Drzewieckiego 46/2

                         2. ul.  Drzewieckiego 38e/3

                         3.  ul. Hynka 10/4

 

 

                             

       „Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piast” we Wrocławiu informuje, że w dniu  19 grudnia 2012 r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Benedyktyńskiej 15 we Wrocławiu odbędzie się przetarg (licytacja) na pierwszeństwo zawarcia umów o ustanowienie odrębnej własności następujących lokali mieszkalnych:

 

- przy ul. Drzewieckiego 46 m 2 we Wrocławiu na parterze budynku. Lokal ten jest wolny od osób i rzeczy. Wyżej wymieniony lokal mieszkalny posiada powierzchnię użytkową 82,10m2 i pomieszczeniem przynależnym do niego jest piwnica o powierzchni użytkowej 3,40 m2. Z prawem tym wiąże się udział w częściach wspólnych budynku oraz we własności gruntu, który wynosi 288/10000 części. Cena wywoławcza w przetargu wynosi 291846,40 zł. Wadium wynosi 14592,32 zł i należy je wpłacić do dnia 17 grudnia 2012r. na konto Spółdzielni: PKO BP III O/Wrocław 55 1020 5242 0000 2702 0018 0521. Minimalna kwota postąpienia wynosi 1000,00 zł. Wpłatę kwoty 1902,30 zł. z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność gruntu w części przypadającej na mieszkanie przy ul. Drzewieckiego 46/2 we Wrocławiu oraz kwotę wymaganą do wpłaty po licytacji należy wpłacić nie później niż 30 dni od daty przetargu. Całość opłat notarialnych związanych z przeniesieniem własności lokalu ponosi jego nabywca w dniu podpisania umowy notarialnej ustanowienia odrębnej własności w Kancelarii Notarialnej.

Przetarg odbędzie się w następujących 2 etapach:

I ETAP  o godz. 900 – biorą udział członkowie oczekujący SM „Piast” we Wrocławiu. W przypadku niedojścia do przetargu dla członków oczekujących

II ETAP o godz. 1000 może wziąć udział każda osoba fizyczna i prawna.

 

- przy ul. Drzewieckiego 38e m 3 we Wrocławiu na parterze budynku. Lokal ten jest wolny od osób i rzeczy. Lokal ten posiada powierzchnię użytkową 64,54m2 i pomieszczeniem przynależnym do niego jest piwnica o powierzchni 1,80 m2. Z prawem tym wiąże się udział w częściach wspólnych budynku oraz w prawie użytkowania wieczystego gruntu, który wynosi 137/10000 części. Cena wywoławcza w przetargu wynosi 320118,40 zł Wadium wynosi 16005,92 zł i należy je wpłacić do dnia 17 grudnia 2012r. na konto Spółdzielni: PKO BP III O/Wrocław 55 1020 5242 0000 2702 0018 0521. Minimalna kwota postąpienia wynosi 1000,00 zł. Kwotę wymaganą do wpłaty po licytacji należy wpłacić nie później niż 30 dni od daty przetargu. Całość opłat notarialnych związanych z przeniesieniem własności lokalu ponosi nabywca w dniu podpisania umowy notarialnej ustanowienia odrębnej własności w Kancelarii Notarialnej.

Przetarg odbędzie się w następujących 2 etapach:

I ETAP  o godz. 1100 – biorą udział członkowie oczekujący SM „Piast” we Wrocławiu. W przypadku niedojścia do przetargu dla członków oczekujących

II ETAP o godz. 1200 może wziąć udział każda osoba fizyczna i prawna,

 

- przy ul. Hynka 10 m 4 we Wrocławiu na parterze budynku. Lokal ten jest wolny od osób i rzeczy. Wyżej wymieniony lokal mieszkalny posiada powierzchnię użytkową 63,60m2 i lokal ten nie posiada pomieszczeń przynależnych. Z prawem tym wiąże się udział w częściach wspólnych budynku oraz w prawie użytkowania wieczystego grunt i częściach wspólnych budynku, który wynosi 42/10000 części. Cena wywoławcza w przetargu wynosi 306678,00 zł. Wadium wynosi 15333,90 zł i należy je wpłacić do dnia 17 grudnia 2012r. na konto Spółdzielni: PKO BP III O/Wrocław 55 1020 5242 0000 2702 0018 0521. Minimalna kwota postąpienia wynosi 1000,00 zł. Niezależnie od powyższych wpłat należy złożyć wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność gruntu. Kwotę wymaganą do wpłaty  po licytacji należy wpłacić nie później niż w ciągu 30 dni od daty przetargu.  Całość opłat notarialnych związanych z przeniesieniem własności lokalu ponosi jego nabywca w dniu podpisania umowy notarialnej ustanowienia odrębnej własności w Kancelarii Notarialnej.

Przetarg odbędzie się w następujących 2 etapach:

I ETAP  o godz. 1300 – biorą udział członkowie oczekujący SM „Piast” we Wrocławiu. W przypadku niedojścia do przetargu dla członków oczekujących

II ETAP o godz. 1400 - może wziąć udział każda osoba fizyczna i prawna.

 

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu w I etapie jest:

- okazanie dowodu wpłaty wadium, okazanie dowodu osobistego,

- złożenie oświadczenia przez członków oczekujących Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” we Wrocławiu, iż nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłaszają gotowość zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności tego lokalu. Warunkiem przeniesienia odrębnej własności lokalu na takiego członka (I etap przetargu) jest wpłata wartości rynkowej lokalu nie później niż 30  dni od daty przetargu oraz kosztów notarialnych i wieczystoksięgowych w dniu podpisania aktu notarialnego ustanowienia odrębnej własności lokalu bezpośrednio w Kancelarii Notarialnej.

 Warunkiem przystąpienia do przetargu w II etapie jest:

- okazanie dowodu wpłaty wadium, okazanie dowodu osobistego,

- w przypadku osoby prawnej należy również dostarczyć aktualny wypis z KRS.

Warunkiem zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu z osobą, która wygra przetarg w II etapie jest wpłata nie później niż 30 dni od daty przetargu wylicytowanej kwoty oraz kosztów notarialnych i wieczystoksięgowych w dniu podpisania aktu notarialnego ustanowienia odrębnej własności lokalu bezpośrednio w Kancelarii Notarialnej.

 

Wymagane dokumenty, oświadczenie należy złożyć do dnia 18 grudnia 2012r. w biurze Spółdzielni przy ul. Benedyktyńskiej 15 we Wrocławiu pokój nr 22.

Lokale będą postawione do dyspozycji osób, które wygrają przetarg w terminie do 7 dni od daty przetargu a wydanie lokalu nastąpi w terminie 3 dni roboczych od wpływu na konto Spółdzielni całości środków finansowych a w terminie do 90 dni od daty przetargu Spółdzielnia będzie gotowa do zawarcia umowy notarialnej ustanowienia odrębnej własności lokalu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg odbędzie się na warunkach obowiązujących dla lokali mieszkalnych a regulamin dostępny jest w biurze Spółdzielni przy ul. Benedyktyńskiej 15 we Wrocławiu pokój nr 22.

Informacji w sprawie przetargu udziela dział mieszkaniowy Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” we Wrocławiu przy ul. Benedyktyńskiej 15, pok. 22 tel: 71-32-57-224. Oglądanie lokalu jest możliwe po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z Administracją Osiedla tel: 71-351-71-22.