Ponowny przetarg nieograniczony na wykonanie remontu klatek schodowych w poziomie przyziemia przy ul. Horbaczewskiego 45-59 we Wrocławiu26 lutego 2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„PIAST”
54-130 Wrocław, ul. Bulwar Ikara 10b
tel. 71- 32-57-201
ogłasza:
„Ponowny przetarg nieograniczony na wykonanie remontu klatek schodowych w poziomie przyziemia przy ul. Horbaczewskiego 45-59 we Wrocławiu”.
Dokumentacja:

SIWZ

Załącznik nr 1 – wzór umowy

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy