Docieplenie remont pl. Grunwaldzki 4,6A,8,10,16 Curie-Skłodowskiej 1510 lutego 2015
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„PIAST”
50-350 Wrocław, ul. Bulwar Ikara 10b
tel. 71 32-57-201

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piast”
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych
z dociepleniem i remontem budynków przy pl. Grunwaldzkim 4, 6A, 8, 10, 16 i ul. Marii Curie-Skłodowskiej 15 we Wrocławiu.

Dokumenty:
1. SIWZ

2. Formularz ofertowy
3. Wzór umowy

Pozostałe materiały są do pobrania w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” , pok. 114.eBOK

Pod adresem www.smpiast.wroclaw.pl mogą Państwo zapoznać się z nową stroną internetową oraz z zamieszczonymi w niej informacjami.