Statut, Regulaminy i Formularze

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” (tekst ujednolicony z poprawkami z WZ z czerwca 2016)

Regulaminy:
28. Regulamin rozliczeń kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi SM Piast 2016 r.
27. Uchwała nr 107 z 15.12.2016 r. – zmiana do Regulaminu GZM
26. Uchwała nr 67 z 22.09.2016 r. – zmiana do Regulaminu GZM
25. Uchwała nr 52 z 14.04.2016 r. – przyjęcie Regulaminu GZM
24. Uchwała nr 9 z 18.02.2016 r. – zmiana do Regulaminu GZM
23. Uchwała nr 8 z 21.01.2016 r. – zmiana do Regulaminu GZM
22. Uchwała nr 93 z 17.12.2015 r. – zmiana do Regulaminu GZM
21. Uchwała nr 92 z 17.12.2015 r. – zmiana do Regulaminu GZMN
20. Uchwała nr 91 z 26.11.2015 r. – zmiana do Regulaminu GZM
19. Uchwała nr 60 z 24.09.2015 r. – zmiana do Regulaminu GZM
18. Uchwała nr 59 z 24.09.2015 r. – zmiana do Regulaminu GZM
17. Uchwała nr 58 z 24.09.2015 r. – zmiana do Regulaminu GZM
16. Uchwała nr 57 z 20.08.2015 r. – zmiana Regulaminu GZM
15. Uchwała nr 101 z 18.12.2014 r. – zmiana do Regulaminu GZM
14. Uchwała nr 100 z 18.12.2014 r. – zmiana do Regulaminu GZM
13. Uchwała nr 19 z 26.08.2014 r. – zmiana do Regulaminu GZM
12. Uchwała nr 13 z 22.05.2014 r. – zmiana do Regulaminu GZM
11. Uchwała nr 130 z 24.10.2013 r. – zmiana do Regulaminu GZM
10. Uchwała nr 74 z 16.05.2013 r. – zmiana do Regulaminu GZM
9. Uchwała nr 7 z 28.02.2013 r. – zmiana do Regulaminu GZM
8. Uchwała nr 688 z 20.12.2012 r. – zmiana do Regulaminu GZM
7. Uchwała nr 683 z 29.11.2012 r. – zmiana do Regulaminu GZM
6. Uchwała nr 682 z 29.11.2012 r. – zmiana do Regulaminu GZM
5. Uchwała nr 681 z 29.11.2012 r. – zmiana do Regulaminu GZM
4. Uchwała nr 668 z 09.08.2012 r. – zmiana do Regulaminu GZM
3. Uchwała nr 646 z 26.03.2012 r. – uchwalenie Regulaminu GZM
2. Uchwała nr 51 z 22.12.2005 r. – uchwalenie Regulaminu GZM
1. Regulamin rozliczeń finansowych z użytkownikami lokali mieszkalnych i użytkowych SM Piast 2005 r.

Formularze:

Zgoda na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej
Zgody na otrzymywanie informacji w formie elektronicznej
Karta odczytu wodomierza
Zlecenie zapłaty
Oświadczenie o ilości osób
Wniosek o przekształcenie lokalu w odrębną własność

Deklaracja do ustalenia wysokości oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotycząca:

Lokali mieszkalnych
Lokali użytkowych