Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej Zbigniew Krysa

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Monika Penczak

Sekretarz Rady Nadzorczej Zygmunt Rajchemba

Członek Rady Nadzorczej Małgorzata Dyba

Członek Rady Nadzorczej Danuta Młynarczyk

Członek Rady Nadzorczej Justyna Niewmierzycka-Poros

Członek Rady Nadzorczej Stefania Łozińska

Członek Rady Nadzorczej Maria Domańska

Członek Rady Nadzorczej Marcin Lenartowicz

Członek Rady Nadzorczej Krzysztof Kozak

Członek Rady Nadzorczej Kinga Piotrowska

Członek Rady Nadzorczej Rafał Żabski