Rada Nadzorcza

Osiedle Śródmieście Tomasz Gajdamowicz

Osiedle Śródmieście Barbara Wojciechowska

Osiedle Kosmonautów III Małgorzata Dyba

Osiedle Kosmonautów III Matylda Jałowiec – Wańkowicz

Osiedle Kosmonautów III Katarzyna Pawlak

Osiedle Kosmonautów III Grażyna Roda

Osiedle Kosmonautów III Ewelina Rzewuska

Osiedle Kosmonautów V Maria Bogowolska-Wepsięć

Osiedle Kosmonautów V Ryszard Juchta

Osiedle Kosmonautów V Krzysztof Kozak

Osiedle Kosmonautów V Bronisław Słodkowski

Osiedle Kosmonautów V Maria Szudy-Nowicka