Rada Nadzorcza
Prezydium Rady Nadzorczej:

Ewelina Rzewuska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Ryszard Juchta – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Barbara Wojciechowska – Sekretarz Rady Nadzorczej

 


 

Osiedle Śródmieście Tomasz Gajdamowicz

Osiedle Śródmieście Barbara Wojciechowska

Osiedle Kosmonautów III Łucja Burzyńska

Osiedle Kosmonautów III Matylda Jałowiec – Wańkowicz

Osiedle Kosmonautów III Katarzyna Pawlak

Osiedle Kosmonautów III Grażyna Roda

Osiedle Kosmonautów III Ewelina Rzewuska

Osiedle Kosmonautów V Maria Bogowolska-Wepsięć

Osiedle Kosmonautów V Ryszard Juchta

Osiedle Kosmonautów V Krzysztof Kozak

Osiedle Kosmonautów V Bronisław Słodkowski

Osiedle Kosmonautów V Maria Szudy-Nowicka