„PONOWNE ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ OSŁONY ŚMIETNIKOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM PŁYTY ŻELBETOWEJ PRZY UL. Szybowcowej 34-44 we Wrocławiu”20 lipca 2015

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„PIAST”
50-350 Wrocław, ul. Bulwar Ikara 10b
tel. 71- 321-37-30

ZAPYTANIE OFERTOWE w zakresie dostawy i montażu osłony śmietnikowej wraz z wykonaniem płyty żelbetowej przy ul. Szybowcowej 34-44 we Wrocławiu.

Dokumentacja:
1. Zapytanie ofertowe osłona śmietnikowa Szyb 34-44