„Ponowny przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie wykonania remontu esplanady przy placu Grunwaldzkim we Wrocławiu”16 listopada 2017

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„PIAST”
54-130 Wrocław, ul. Bulwar Ikara 10b
tel. 71- 32-57-201

„Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przeprowadzenia remontu esplanady przy
placu Grunwaldzkim we Wrocławiu”

Dokumentacja:
Przetarg