„Ponowny przetarg nieograniczony na wykonanie remontu klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.Szybowcowej 34-44 we Wrocławiu”7 stycznia 2018

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„PIAST”
54-130 Wrocław, ul. Bulwar Ikara 10b
tel. 71- 32-57-201

„Ponowny przetarg nieograniczony na wykonanie remontu klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.Szybowcowej 34-44 we Wrocławiu”

Dokumentacja:
Przetarg