Ponowny przetarg nieograniczony na wykonanie remontu klatek schodowych w poziomie przyziemia przy ul. Horbaczewskiego 45-59 we Wrocławiu4 listopada 2019


Spółdzielnia Mieszkaniowa
„PIAST”
54-130 Wrocław, ul. Bulwar Ikara 10b
tel. 71- 32-57-201
ogłasza:
„Ponowny przetarg nieograniczony na wykonanie remontu klatek schodowych w poziomie przyziemia przy ul. Horbaczewskiego 45-59 we Wrocławiu”
dokumentacja:

Załącznik do SIWZ

SIWZ

Formularz Ofertowy

Wzór_umowy