Poprawny login ( identyfiktor logowania )24 lutego 2013

Identyfikator lokalu, służący do logowania, ma postać xx-xx-xxx-xxx. Znajduje się on w książeczce mieszkaniowej. W starego typu książeczkach napotkać można nieco dłuższy zapis xx-xx-xxx-xxx-n , gdzie „n” jest dodatkową cyfrą.

Do logowania należy podać znaki bez tej cyfry dodatkowej. Przykładowo, jeśli w książeczce jest zapis 11-22-333-444-9, to do logowania wybieramy tylko 11-22-333-444.

Admin