Problemy techniczne w stacji czołowej firmy VECTRA1 grudnia 2021

INFORMACJA

Ze względu na problemy techniczne w stacji czołowej firmy VECTRA, która jest dostawcą programów

telewizyjnych do Spółdzielni Mieszkaniowej Piast mogą wystąpić zakłócenia w odbiorze

programów, zwłaszcza w godzinach wieczornych.

Firma VECTRA  pracuje nad jak najszybszym rozwiązaniem tego ważnego dla Państwa problemu.