Przetarg na na termomod. : pl. Grunwaldzki i ul. Curie Skłodowskiej6 kwietnia 2015

Spółdzielnia Mieszkaniowa

„PIAST”

50-350 Wrocław, ul. Bulwar Ikara 10b

tel. 071- 321-37-30

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piast”

ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację i remont budynków przy placu Grunwaldzkim 4, 6A, 8, 10, 16 i ulicy
Curie-Skłodowskiej 15 we Wrocławiu.

Dokumenty:

1. SIWZ
2. Odpowiedzi na pytania