Przetarg na termomodernizację i remont , ul. Drzewieckiego 21-3514 sierpnia 2014

Spółdzielnia Mieszkaniowa

„PIAST”

50-350 Wrocław, ul. Bulwar Ikara 10b

tel. 071- 321-37-30

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piast”

ogłasza ponowny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych, termomodernizacyjnych i remontowych w budynku przy ul. S. Drzewieckiego 21-35 we Wrocławiu.

Dokumenty:

1. SIWZ

2. Formularz ofertowy

3. Wzór umowy