Przetarg na ubezpieczenie majątku trwałego Spółdzielni 2014/20152 czerwca 2014

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast”

we Wrocławiu przy ulicy Bulwar Ikara 10b

ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY PISEMNY

na ubezpieczenie majątku trwałego oraz odpowiedzialności cywilnej
Spółdzielni w roku 2014/15

Termin składania pisemnych ofert najpóźniej do 18.06.2014 r. do godz. 12.00; od pn. do czw. w godz. 7.00-15.00,

piątek do godz. 13.00 w siedzibie Spółdzielni ul. Bulwar Ikara 10b we Wrocławiu, sekretariat I piętro.

Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu jest dostępna na stronie internetowej Spółdzielni www.smpiast.com.pl.

Komisyjne otwarcie złożonych ofert nastąpi z udziałem oferentów w dniu 18.06.2014 r. o godz. 15.00 w siedzibie zamawiającego, w sali konferencyjnej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Załączniki:

1. SIWZeBOK

Pod adresem www.smpiast.wroclaw.pl mogą Państwo zapoznać się z nową stroną internetową oraz z zamieszczonymi w niej informacjami.