Przetarg na wykonanie koszenia trawy17 marca 2014

Przetarg na wykonanie koszenia trawy

Spółdzielnia Mieszkaniowa

„PIAST”

54-130 Wrocław, Bulwar Ikara 10B

tel. 71- 321-37-30

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piast” ogłasza przetarg na wykonywanie w 2014 r. koszenia trawy w osiedlach Śródmieście, Kosmonautów.

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Zarządu Spółdzielni „Piast” przy Bulwarze Ikara 10B, pokój nr 112 tel. 71 32 57 228 lub 71 321 37 30.

Zainteresowanych wykonawców prosimy o przesłanie ofert lub złożenie ich w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy Bulwarze Ikara pok. Nr 103,

Termin składania ofert upływa 2.04.2013 r. o godz. 10

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub rezygnacji z rozpatrywania ofert bez podania przyczyny.

Celem przystąpienia do przetargu w terminie do 28.03.2014 r. do godziny 13 należy wpłacić wadium w wysokości
5 000,00 złotych. Forma przekazania wadium – przelew na konto Zamawiającego PKO BP III O/Wrocław 55 1020 5242 0000 2702 0018 0521 .

Wadium zostanie zwrócone wszystkim oferentom po wyborze Wykonawcy robót i podpisaniu przez niego umowy, najpóźniej do 20 kwietnia 2014 r.

Załączniki:

1. SIWZ

2. Formularz Ofertowy

3. Wzór umowyeBOK

Pod adresem www.smpiast.wroclaw.pl mogą Państwo zapoznać się z nową stroną internetową oraz z zamieszczonymi w niej informacjami.