Przetarg na wykonanie wymiany pionów i poziomów zimnej wody7 marca 2014

Spółdzielnia Mieszkaniowa „PIAST”
54-130 Wrocław, ul. Bulwar Ikara 10B
tel. 71- 321-37-30

ogłasza przetarg na wykonanie wymiany pionów i poziomów zimnej wody, ciepłej wody cyrkulacji ciepłej wody w budynkach:

– przy ul. Horbaczewskiego 65-73, ul. Balonowa 1-5;

– przy ul. Balonowej 15-19, ul. Drzewieckiego 64, 58-60;

– przy ul. Drzewieckiego 43-57;

– przy ul. Bystrzycka 91-93, ul. Hynka 2, 6-12;

w osiedlu Kosmonautów we Wrocławiu.

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Zarządu Spółdzielni „Piast” przy ul. Bulwar Ikara 10B, pokój nr 114 tel. 71 32 57 222 lub 71 321 37 30.

Zainteresowanych wykonawców prosimy o przesłanie ofert lub złożenie ich w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Bulwar Ikara 10B, pok. nr 103.

Termin składania ofert upływa 21.03.2014 r. o godz. 10

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub rezygnacji z rozpatrywania ofert bez podania przyczyny.

Celem przystąpienia do przetargu w terminie do 19.03.2014 r. do godziny 13 należy wpłacić wadium w wysokości 5 000,00 złotych. Forma przekazania wadium – przelew na konto Zamawiającego PKO BP III O/Wrocław 55 1020 5242 0000 2702 0018 0521 .
Wadium zostanie zwrócone wszystkim oferentom po wyborze Wykonawcy robót i podpisaniu przez niego umowy, najpóźniej do 4 kwietnia 2014 r.

Załączniki:

1. SIWZ

2. Formularz ofertowy

3. WykazeBOK

Pod adresem www.smpiast.wroclaw.pl mogą Państwo zapoznać się z nową stroną internetową oraz z zamieszczonymi w niej informacjami.