„Przetarg nieograniczony dotyczący utrzymania zjazdów do nieruchomości, ciągów komunikacyjnych (pieszo-jezdnych), jezdni, zatok parkingowych, estakady na terenie osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” we Wrocławiu przez okres trzech lat (2018-2021)”12 października 2018

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„PIAST”
54-130 Wrocław, ul. Bulwar Ikara 10b
tel. 71- 32-57-201

„Przetarg nieograniczony dotyczący utrzymania zjazdów do nieruchomości, ciągów komunikacyjnych (pieszo-jezdnych), jezdni, zatok parkingowych, estakady na terenie osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” we Wrocławiu przez okres trzech lat (2018-2021)”

Dokumentacja:
SIWZ
Wzór umowy dla wariantu I
Wzór umowy dla wariantu II
Formularz ofertowy dla wariantu I
Formularz ofertowy dla wariantu II
Mapki – ter. do odśnieżania – Śródmieście
Zał. nr 1, 2eBOK

Pod adresem www.smpiast.wroclaw.pl mogą Państwo zapoznać się z nową stroną internetową oraz z zamieszczonymi w niej informacjami.