„Przetarg nieograniczony na docieplenie i remont budynku przy ul. Drzewieckiego 48-56 we Wrocławiu”8 czerwca 2016

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„PIAST”
50-350 Wrocław, ul. Bulwar Ikara 10b
tel. 71- 321-37-30

„Przetarg nieograniczony na docieplenie i remont budynku przy ul. Drzewieckiego 48-56 we Wrocławiu”

Sprostowanie:

Zmianie ulega zapis w ROZDZIALE XIV. W punkcie 3 nastąpiła omyłka pisarska i wpisano nieprawidłowy adres nieruchomości. Prawidłowy adres nieruchomości to ul. Drzewieckiego 48-56.

Dokumentacja:
SIWZ
Formularz ofertowy
Wzór umowyeBOK

Pod adresem www.smpiast.wroclaw.pl mogą Państwo zapoznać się z nową stroną internetową oraz z zamieszczonymi w niej informacjami.