„Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż zaworów podpionowych centralnego ogrzewania w zasobach spółdzielni mieszkaniowej piast we Wrocławiu”11 września 2017

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„PIAST”
54-130 Wrocław, ul. Bulwar Ikara 10b
tel. 71- 32-57-201

„Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż zaworów podpionowych centralnego ogrzewania w zasobach spółdzielni mieszkaniowej piast we Wrocławiu”

Dokumentacja:
Przetarg