Przetarg nieograniczony na dostawę (sprzedaż) energii elektrycznej do obiektów w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Piast we Wrocławiu w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022r.15 października 2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„PIAST”
54-130 Wrocław, ul. Bulwar Ikara 10b
tel. 71- 32-57-201
ogłasza:
„Przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej dostawy (sprzedaż i dystrybucja) gazu wysokometanowego (grupy E) do obiektów w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Piast we Wrocławiu w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.”

Dokumentacja:

Ogłoszenie przetargowe na dostawę energii elektrycznej na 2022 rok
Specyfikacja przetargowa na dostawę energii elektrycznej na 2022 rok wraz z załącznikami od 1 do 6eBOK

Pod adresem www.smpiast.wroclaw.pl mogą Państwo zapoznać się z nową stroną internetową oraz z zamieszczonymi w niej informacjami.