Przetarg nieograniczony na kompleksową dostawę (sprzedaż i dystrybucje) gazu wysokometanowego(grupy E) do obiektów w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Piast we Wrocławiu w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.26 października 2019


Spółdzielnia Mieszkaniowa
„PIAST”
54-130 Wrocław, ul. Bulwar Ikara 10b
tel. 71- 32-57-201

Ogłoszenie przetargowe
Ogłasza:

Przetarg nieograniczony na kompleksową dostawę (sprzedaż i dystrybucje) gazu wysokometanowego (grupy E) do obiektów w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Piast we Wrocławiu w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

dokumentacja:
SIWZ

Załącznik nr 1 – 2019 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZeBOK

Pod adresem www.smpiast.wroclaw.pl mogą Państwo zapoznać się z nową stroną internetową oraz z zamieszczonymi w niej informacjami.