„Przetarg nieograniczony na usługę transportową polegającą na wywozie gabarytów z terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „PIAST”, które zostały zgromadzone w obrębie poszczególnych nieruchomości”4 lipca 2019


Spółdzielnia Mieszkaniowa
„PIAST”
54-130 Wrocław, ul. Bulwar Ikara 10b
tel. 71- 32-57-201

„Przetarg nieograniczony na usługę transportową polegającą na wywozie gabarytów z terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „PIAST”, które zostały zgromadzone w obrębie poszczególnych nieruchomości”

Dokumentacja:
oświadczenie_04072019_121200

siwz_04072019_120856

formularz ofertowy_04072019_121026

wzór umowy:
wzór umowy_04072019_121111