„Przetarg nieograniczony na usługi konserwacji i usuwania awarii w zakresie instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz ze świadczeniem usług pogotowia w budynkach, pawilonach, lokalach oraz na sieciach zewnętrznych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Piast oraz w budynkach przez nią zarządzanych.”5 lipca 2017

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„PIAST”
54-130 Wrocław, ul. Bulwar Ikara 10b
tel. 71- 32-57-201

„Przetarg nieograniczony na usługi konserwacji i usuwania awarii w zakresie instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz ze świadczeniem usług pogotowia w budynkach, pawilonach, lokalach oraz na sieciach zewnętrznych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Piast oraz w budynkach przez nią zarządzanych.”

Dokumentacja:
Ogłoszenie
SIWZ
Wzór umowy
Formularz ofertowy