„Przetarg nieograniczony na wybór ubezpieczyciela mienia i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST we Wrocławiu”30 maja 2016

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„PIAST”
50-350 Wrocław, ul. Bulwar Ikara 10b
tel. 71- 321-37-30

„Przetarg nieograniczony na wybór ubezpieczyciela mienia i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST we Wrocławiu”

Dokumentacja:
SIWZ
Załączniki
Załaczniki