„Przetarg nieograniczony na wybór ubezpieczyciela mienia i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Piast we Wrocławiu”8 czerwca 2017

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„PIAST”
54-130 Wrocław, ul. Bulwar Ikara 10b
tel. 71- 32-57-201

„Przetarg nieograniczony na wybór ubezpieczyciela mienia i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Piast we Wrocławiu”

Dokumentacja:
SIWZ cz.1
SIWZ cz.2
SIWZ cz.3