„Przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej dostawy (sprzedaż i dystrybucja) gazu wysokometanowego (grupy E) do obiektów w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Piast we Wrocławiu w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.”28 września 2017

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„PIAST”
54-130 Wrocław, ul. Bulwar Ikara 10b
tel. 71- 32-57-201

„Przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej dostawy (sprzedaż i dystrybucja) gazu wysokometanowego (grupy E) do obiektów w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Piast we Wrocławiu w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.”

Dokumentacja:
Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik nr 1