„Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji instalacji WLZ w budynku mieszkalnym przy ul. Benedyktyńskiej 17-19 we Wrocławiu”9 października 2017

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„PIAST”
54-130 Wrocław, ul. Bulwar Ikara 10b
tel. 71- 32-57-201

„Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji instalacji WLZ w budynku mieszkalnym przy ul. Benedyktyńskiej 17-19 we Wrocławiu”

Dokumentacja:
SIWZ