„Przetarg nieograniczony na wykonanie nawierzchni utwardzonej z płyt ażurowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Piast we Wrocławiu”10 maja 2017

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„PIAST”
54-130 Wrocław, ul. Bulwar Ikara 10b
tel. 71- 32-57-201

„Przetarg nieograniczony na wykonanie nawierzchni utwardzonej z płyt ażurowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Piast we Wrocławiu”

Dokumentacja:
Dokumentacja