„Przetarg nieograniczony na wykonanie nawierzchni utwardzonej z płyt ażurowych wraz z utworzeniem pasów zieleni i nasadzeniami drzew przy ul. Horbaczewskiego 21 oraz Bulwrze Ikara 10-20 we Wrocławiu.7 kwietnia 2016

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„PIAST”
50-350 Wrocław, ul. Bulwar Ikara 10b
tel. 71- 321-37-30

„Przetarg nieograniczony na wykonanie nawierzchni utwardzonej z płyt ażurowych wraz z utworzeniem pasów zieleni i nasadzeniami drzew przy ul. Horbaczewskiego 21 oraz Bulwrze Ikara 10-20 we Wrocławiu.

Dokumentacja:
SIWZ