„Przetarg nieograniczony na wykonanie nawierzchni utwardzonej z płyt ażurowych wraz z utworzeniem pasów zieleni i nasadzeniami drzew przy ul. Horbaczewskiego 45-59 oraz ul. Horbaczewskiego 37-43 we Wrocławiu”7 kwietnia 2016

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„PIAST”
50-350 Wrocław, ul. Bulwar Ikara 10b
tel. 71- 321-37-30

„Przetarg nieograniczony na wykonanie nawierzchni utwardzonej z płyt ażurowych wraz z utworzeniem pasów zieleni i nasadzeniami drzew przy ul. Horbaczewskiego 45-59 oraz ul. Horbaczewskiego 37-43 we Wrocławiu”

Dokumentacja:
SIWZeBOK

Pod adresem www.smpiast.wroclaw.pl mogą Państwo zapoznać się z nową stroną internetową oraz z zamieszczonymi w niej informacjami.