Przetarg nieograniczony na wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych.7 maja 2015

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„PIAST”
50-350 Wrocław, ul. Bulwar Ikara 10b
tel. 71- 321-37-30

ogłasza:
Przetarg nieograniczony na wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych: rocznych przeglądów instalacji gazowych i przewodów kominowych wraz z niezbędnymi robotami do wykonania przez okres trzech lat w zasobach SM PIAST we Wrocławiu.

Dokumenty:
1. SWIZ
2. Formularz ofertowy SM Piast instalacji gazowych i wentylacyjnych