Przetarg nieograniczony na wykonanie okresowej (pięcioletniej) kontroli stanu sprawności instalacji elektrycznej i piorunochronnej w obiektach budowlanych SM „Piast” we Wrocławiu7 stycznia 2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„PIAST”
54-130 Wrocław, ul. Bulwar Ikara 10b
tel. 71- 32-57-201
ogłasza:
„Przetarg nieograniczony na wykonanie okresowej (pięcioletniej) kontroli stanu sprawności instalacji elektrycznej i piorunochronnej w obiektach budowlanych SM „Piast” we Wrocławiu”.
Dokumentacja:

SIWZ

Załącznik nr 1-wykaz nieruchomości

Załącznik nr 2- formularz ofertowy

Załacznik nr 3 – projekt umowy