„Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z dociepleniem i remontem budynku przy placu Grunwaldzkim 12 – 14 we Wrocławiu”11 sierpnia 2016

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„PIAST”
50-350 Wrocław, ul. Bulwar Ikara 10ba
tel. 71- 321-37-30

„Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z dociepleniem i remontem budynku przy placu Grunwaldzkim 12 – 14 we Wrocławiu”

Dokumentacja:
Dokumentacja 1/3
Dokumentacja 2/3
Dokumentacja 3/3