Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z remontem budynku przy ul. Sępa Szarzyńskiego 34-36 we Wrocławiu31 sierpnia 2017

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„PIAST”
54-130 Wrocław, ul. Bulwar Ikara 10b
tel. 71- 32-57-201

„Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z remontem budynku przy ul. Sępa Szarzyńskiego 34-36 we Wrocławiu”

Dokumentacja:
Przetarg