„Przetarg nieograniczony na wykonanie robót związanych z modernizacją instalacji WLZ w budynku przy ul. Benedyktyńskiej 21-23 we Wrocławiu”11 stycznia 2018

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„PIAST”
54-130 Wrocław, ul. Bulwar Ikara 10b
tel. 71- 32-57-201

„Przetarg nieograniczony na wykonanie robót związanych z modernizacją instalacji WLZ w budynku przy ul. Benedyktyńskiej 21-23 we Wrocławiu”

Dokumentacja:
Przetarg