„Przetarg nieograniczony na wykonanie utwardzenia terenu w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST we Wrocławiu przy ul. Horbaczewskiego 3-9/Szybowcowa 8-10”15 marca 2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„PIAST”
54-130 Wrocław, ul. Bulwar Ikara 10b
tel. 71- 32-57-201

„Przetarg nieograniczony na wykonanie utwardzenia terenu w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST we Wrocławiu przy ul. Horbaczewskiego 3-9/Szybowcowa 8-10”

Dokumentacja:
SIWZ
Wzór umowy
Formularz Ofertowy
Załącznik Graficzny do SIWZ