„Przetarg nieograniczony na wymianę i montaż wodomierzy wyposażonych w nakładkę radiową w lokalach mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „PIAST” we Wrocławiu”20 grudnia 2018

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„PIAST”
54-130 Wrocław, ul. Bulwar Ikara 10b
tel. 71- 32-57-201

„Przetarg nieograniczony na wymianę i montaż wodomierzy wyposażonych w nakładkę radiową w lokalach mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „PIAST” we Wrocławiu”

SM „Piast” dopuszcza możliwość wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w ramach 
przetargu na wymianę i montaż wodomierzy wyposażonych w nakładkę radiową w lokalach mieszkalnych
i użytkowych znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „PIAST” we Wrocławiu.

Dokumentacja:

SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Ogłoszenie przetargoweeBOK

Pod adresem www.smpiast.wroclaw.pl mogą Państwo zapoznać się z nową stroną internetową oraz z zamieszczonymi w niej informacjami.