„Przetarg nieograniczony na wymianę piasku w piaskownicach i uzupełnienie piaskownicach i uzupełnienie piaskowych nawierzchni bezpiecznych na placach zabaw usytuowanych przy budynkach mieszkalnych na terenie Osiedlu Kosmonautów we Wrocławiu w roku 2019, 2020, 2021”28 marca 2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„PIAST”
54-130 Wrocław, ul. Bulwar Ikara 10b
tel. 71- 32-57-201

„Przetarg nieograniczony na wymianę piasku w piaskownicach i uzupełnienie piaskownicach i uzupełnienie piaskowych nawierzchni bezpiecznych na placach zabaw usytuowanych przy budynkach mieszkalnych na terenie Osiedlu Kosmonautów we Wrocławiu w roku 2019, 2020, 2021”

Dokumentacja:
SIWZ
Zał.1
Zał.2 Formularz ofertowy
Zał.3 Wzór umowy
Zał.4 Oświadczenie