REMONT ESPLANADY PRZY PLACU GRUNWALDZKIM1 lipca 2021

Gmina Wrocław i Spółdzielnia Mieszkaniowa PIAST podjęły decyzję o zawarciu Porozumienia w zakresie współfinansowania i wyłonienia wykonawcy robót budowlanych na wykonanie remontu esplanady.

Strony wspólnie przeprowadziły postępowanie i udzieliły zamówienia na to zadanie, wyznaczając Gminę jako Zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w imieniu i na rzecz obu Stron Porozumienia.

Na obecną chwilę wskazano Wykonawcę prac, który w wyniku postępowania przetargowego złożył najkorzystniejszą ofertę. Jest to konsorcjum firm: PBW INŻYNIERIA Jacek Garbacz i DROMOSTTOR POLSKA Sp. z o.o. Sp.k., , które złożyło najkorzystniejszą ofertę na kwotę 8 593 932,94 zł brutto.

Poniżej udostępniamy link z postępowania przetargowego ze strony ZDIUM we Wrocławiu:

http://bip.zdium.wroc.pl/?zadania=remont-esplanady-przy-pl-grunwaldzkim-12-20-we-wroclawiu

W dniu 14.07.2021 r została podpisana  umowa z wykonawcą prac  PBW INŻYNIERIA Jacek Garbacz i DROMOSTTOR POLSKA Sp. z o.o. Sp.k. na kwotę 8 593 932,94 zł brutto.

Przekazanie Wykonawcy  placu budowy odbyło się dnia 28.07.2021 r.

Rozpoczęcie robót przez Wykonawcę planowane jest w dniu 16.09.2021r.eBOK

Pod adresem www.smpiast.wroclaw.pl mogą Państwo zapoznać się z nową stroną internetową oraz z zamieszczonymi w niej informacjami.