Ułatwienie w dostępie do uchwał Zarządu i RN24 marca 2013

Dokumenty uchwał z posiedzeń Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” oraz z posiedzeń Rady Nadzorczej zostały przeniesione z menu Dokumenty dla zalogowanych do menu Dokumenty i udostępnione wszystkim lokatorom bez potrzeby logowania się do strony.

Admin