ZAPYTANIE OFERTOWE na modernizacje instalacji elektrycznej WLZ w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Nowowiejskiej 75-81 we Wrocławiu3 marca 2017

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„PIAST”
54-130 Wrocław, ul. Bulwar Ikara 10b
tel. 71- 32-57-201

ZAPYTANIE OFERTOWE na modernizacje instalacji elektrycznej WLZ w budynkumieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Nowowiejskiej 75-81 we Wrocławiu

Dokumentacja:
Zapytanie ofertowe