ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przeprowadzenia remontu i docieplenia budynku przy ul. Jedności Narodowej 169-171 we Wrocławiu wraz z opracowaniem ekspertyzy technicznej stanu technicznego nieruchomości.2 marca 2016

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„PIAST”
50-350 Wrocław, ul. Bulwar Ikara 10b
tel. 71- 321-37-30

ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przeprowadzenia remontu i docieplenia budynku przy ul. Jedności Narodowej 169-171 we Wrocławiu wraz z opracowaniem ekspertyzy technicznej stanu technicznego nieruchomości.

Dokumentacja:
Zapytanie Ofertowe – Jedności Narodowej 169-171