Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresieremontu i docieplenia budynku przy ul. Drzewieckiego 48-56 we Wrocławiu23 lipca 2015

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„PIAST”
50-350 Wrocław, ul. Bulwar Ikara 10b
tel. 71- 321-37-30

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresieremontu i docieplenia budynku przy ul. Drzewieckiego 48-56 we Wrocławiu

Dokumentacja:
1. Z.O. Drzew 48-56