ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie dostawy, montażu i uruchomienia urządzeń do zmniejszenia kosztów energii biernej w 10 zadaniach5 lipca 2017

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„PIAST”
54-130 Wrocław, ul. Bulwar Ikara 10b
tel. 71- 32-57-201

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie dostawy, montażu i uruchomienia urządzeń do zmniejszenia kosztów energii biernej w 10 zadaniach

Dokumentacja:
Zapytanie ofertowe
Wzór umowy
Formularz ofertowy