ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej wraz z układem samoczynnego załączenia rezerwy SZR oraz układem pomiarowo-rozliczeniowym bezpośrednio dla budynku mieszkalnego przy ul. Drzewieckiego 36a we Wrocławiu.11 kwietnia 2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„PIAST”
54-130 Wrocław, ul. Bulwar Ikara 10b
tel. 71- 32-57-201

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej wraz z układem samoczynnego załączenia rezerwy SZR oraz układem pomiarowo-rozliczeniowym bezpośrednio dla budynku mieszkalnego przy ul. Drzewieckiego 36a we Wrocławiu.

Dokumentacja:
SIWZ
Umowa
Formularz