ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie nawierzchni utwardzonej z płyt ażurowych w zasobach spółdzielni mieszkaniowej piast we Wrocławiu.11 września 2017

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„PIAST”
54-130 Wrocław, ul. Bulwar Ikara 10b
tel. 71- 32-57-201

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie nawierzchni utwardzonej z płyt ażurowych w zasobach spółdzielni mieszkaniowej piast we Wrocławiu.

Dokumentacja:
Zapytanie ofertowe
Aktualizacja