ZAPYTANIE OFERTOWE na wynajem oraz obsługę zestawu 500 szt. pilotów do głosowania elektronicznego podczas Walnych Zgromadzeń Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” w dniach 07.06.2016 r., 08.06.2016 r. oraz 10.06. 2016 r.13 kwietnia 2016

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„PIAST”
50-350 Wrocław, ul. Bulwar Ikara 10b
tel. 71- 321-37-30

Zapytanie ofertowe na wynajem oraz obsługę zestawu 500 szt. pilotów do głosowania elektronicznego podczas Walnych Zgromadzeń Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” w dniach
07.06.2016 r., 08.06.2016 r. oraz 10.06. 2016 r.

Dokumentacja:
SIWZ
UMOWA