ZAPYTANIE OFERTOWE w zakresie wykonania remontu klatek schodowych w strefie przyziemia w budynku przy ul. Drzewieckiego 21 i 23 we Wrocławiu9 marca 2017

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„PIAST”
54-130 Wrocław, ul. Bulwar Ikara 10b
tel. 71- 32-57-201

ZAPYTANIE OFERTOWE w zakresie wykonania remontu klatek schodowych w strefie przyziemia w budynku przy ul. Drzewieckiego 21 i 23 we Wrocławiu

Dokumentacja:
Zapytanie ofertowe
Umowa